ekologiczny bez glifosatu

Ekologiczny środek na chwasty bez glifosatu? To możliwe!

Od wielu lat toczy się światowa dyskusja na temat szkodliwości glifosatu. A może jego nieszkodliwości? Niestety do dziś nie ma jednoznacznego stanowiska większości badaczy czy jest to środek pozostający bez negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta i otaczający świat przyrody czy też jest szkodliwy a wręcz rakotwórczy. Czym jest GLIFOSAT? Jest to bez wątpienia sztandarowy produkt […]

co to jest glifosat

Co to jest i jak działa glifosat?

Glifosat jest totalnym systemicznym herbicydem. To organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów, hamujący działanie enzymu EPSPS. Jest składnikiem aktywnym zawartym w niektórych herbicydach. W roku 74  dwudziestego wieku na rynek wprowadziła go firma Monsanto, jako składnik Roundup`u, środka chemicznego nieselektywnego. Ta grupa środków ochrony roślin oprócz glifosatu zawiera również inne substancje, które ułatwiają jego przenikanie […]