ochrona ziemniaków przed grzybami

Zaraza ziemniaka – jak sobie z nią radzić?

Uprawa ziemniaka jest trudna i wymagająca wielu zabiegów ochronnych. Najgroźniejszą chorobą ziemniaka jest zaraz ziemniaka. Choroba ta jest bardzo trudna w zwalczaniu i groźna ze względu na fakt, że rozwija się nie tylko na plantacjach, ale też w bulwach podczas ich przechowywania.

Zaraza ziemniaka – krótki opis choroby

Wywołuje ją organizm grzybopodobny (Phytophthora infestans), który szybko adoptuje się do nowych warunków, w związku z czym stwarza ciągle nowe zagrożenia na plantacjach ziemniaków. Rozwój choroby ma ścisły związek z warunkami meteorologicznymi panującymi na danej plantacji. Idealnymi warunkami do rozwoju grzyba to – wysoka wilgotność oraz temperatura powietrza oscylująca około 12-18 stopni Celsjusza. Wówczas nie zastosowanie odpowiedniej ochrony skutkuje zniszczeniem nawet 10% / dziennie liści i łodyg.


Pierwsze objawy zarazy ziemniaka pojawiają się od czerwca do lipca i są to pojedyncze żółtawe plamy widoczne zazwyczaj na wierzchołkach lub brzegach liści. Z czasem zmiany te, nabierają koloru brunatno-brązowego, obejmując całe liście.

Trzy metody chemicznej walki z zarazą ziemniaka

W Polsce stosuje się następujące metody chemicznej ochrony plantacji:

  •  tradycyjna – rozpoczęcie ochrony na odmianach bardzo wczesnych i wczesnych w momencie zwierania się roślin w rzędach, a w przypadku odmian o dłuższym okresie wegetacji wykonywanie zabiegów z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (w praktyce właśnie przy odmianach późniejszych metoda sprawdza się najlepiej);
  • intensywna – rozpoczęcie ochrony kiedy rośliny osiągają wysokość 10-15 cm lub zwierają się w rzędy, a następnie wykonywanie zabiegów (niezależnie od tego czy choroba się pojawiła czy nie) w określonych odstępach czasu do końca wegetacji roślin – metoda skuteczna, ale wymaga dużej ilości zabiegów związanych z wysokimi nakładami finansowymi oraz stanowi duże obciążenie dla środowiska naturalnego;
  •  zrównoważona – polega na prognozowaniu oraz monitorowaniu pojawienia się pierwszych objawów zarazy ziemniaka na danym terenie wykorzystując do tego komputerowe systemy wspomagania decyzji, pozwalające na precyzyjne określenie ryzyka wystąpienia choroby na danym obszarze, jak również określenie daty pierwszego oraz kolejnych zabiegów ochronnych – metoda umożliwiające zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych, znacznie mniej obciążając środowisko naturalne.

Zasady stosowanej ochrony

W zwalczaniu choroby istotna jest walka ze źródłami choroby
poprzez usuwanie z pola resztek roślin po zbiorach, usuwanie zainfekowanych bulw z miejsca ich sortowania oraz używanie do nasadzeń niezainfekowanych bulw.


Ponadto ma znaczenie termin stosowanych zabiegów, odstępy miedzy nimi oraz odpowiednio dobrany do fazy rozwojowej rośliny środek zwalczający zaraze ziemniaka (fungicyd). Stosowane fungicydy przy zarazie ziemniaka dzielą się na trzy grupy: profilaktyczne, translaminarne (wgłębne) oraz systemiczne. Znaczenia ma także dawka zastosowanego środka i sposób jego działania. Ostatni stosowany środek powinien chronić też bulw przed zarazą.

revus 250 sc
orvego 525 sc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.